Spørgsmål og svar: Hvad betyder tallene på en disc golf disc?

På denne side finder du alt, hvad du skal vide omkring flyveegenskaberne for en disc golf disc.

Du har måske lagt mærke til de fire tal, der er angivet på langt de fleste discs - men hvad betyder de egentlig? Og hvad i alverden vil det sige, når man siger, at en disc er understabil eller overstabil?

Der er mange begreber at holde styr på, når man er ny på en disc golf bane. Men bare rolig! Hvis du har svært ved at finde hoved og hale i det hele, er du kommet til det rette sted.

På de fleste disc golf discs finder du fire tal. Disse tal indikerer discens flyveegenskaber, altså hvordan discen vil opføre sig i luften, efter du har kastet den.

De fire tal står for:

Speed | Glide | Turn | Fade (altid i denne rækkefølge)

Det er jo altsammen meget godt, men hvordan kan du så bruge disse tal, til at "læse" hvordan discen sandsynligvis vil flyve?

Speed (1 til 15) er discens evne til at skære gennem luften. Jo højere tallet er,  jo mere aerodynamisk er discen, og den kan derfor i teorien flyve længere, end en langsom disc.

Det kræver dog, at den bliver kastet med meget høj hastighed, og derfor anbefales nye spillere ikke discs med en høj speed rating.

De fleste nye spillere vil typisk kaste længst med discs der har mellem 6 og 9 i speed.

Glide (1 til 7) beskriver discens evne til at holde sig svævende. Et højt tal betyder, at discen er bedre til at svæve.

Ønsker du som begynder at få mere længde på dit kast, anbefaler vi derfor, at du vælger en disc med meget glide.

Turn (+1 til -5) omhandler discens evne til at dreje mod højre, hvis du som højrehåndet lavet et baghåndskast. For et forhåndskast er det omvendt, altså discens evne til at
dreje mod venstre.  

Når du som højrehåndet nybegynder kaster et baghåndskast, vil du med stor sandsynlighed opdage, at discen flyver i en stor flot bue mod venstre. Dette skyldes en discs naturlige tendens til at dreje mod venstre, og det kan godt være frustrerende, når man egentlig hellere bare vil fremad.

Derfor anbefaler vi nye spillere, at vælge en disc med en lav turn rating, hvis de ønsker mere distance. En disc med lavt turn vil nemlig modvirke discens tendens til at søge mod venstre, hvilket i sidste ende betyder, at den bliver længere i luften, før den løber tør for fart.

Et godt sted at starte er med en disc, som har omkring -2 i turn.

Det er dog værd at bemærke, at en disc med en lav turn rating typisk ikke egner sig godt til kast i direkte modvind, da den her vil have en tilbøjelighed til at dreje for meget mod højre, og måske endda ende med at flyve lodret for til sidst rulle henad græsset.

Fade (0 til 5) beskriver discens evne til at dreje mod venstre når den løber tør for fart. En disc med en høj fade rating vil lave et meget kraftigt svæv mod venstre, inden den rammer jorden, hvilket skaber en flyvebane der kan minde om en krog.  

Omvendt vil en disc med et lavt fade slutte helt eller næsten helt lige. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele, men for en begynder er det altid rart at have en disc, der kan flyve forholdsvist lige – altså en disc med lavt fade.

Alle discs har en naturlig tendens til at fade når de mister farten i slutningen af svævet. Hvis du som højrehåndet laver et baghåndskast, vil det betyde, at den drejer mod venstre til sidst.

En overstabil disc vil gøre dette tidligere og kraftigere end en neutral eller understabil disc. Jo mere overstabil discen er, jo mere markant et sving vil discen tage til sidst.

Når man snakker om en discs stabilitet, er det især de to sidste tal på discen, man kigger på, nemlig turn og fade.

Du kan kende en overstabil disc på, at den har mere fade, end den har turn. Jo større forskellen er, des mere overstabil er discen.

Altså vil en disc med -1 i turn og +4 i fade være meget overstabil, mens en disc med -2 i turn og +3 i fade være lidt overstabil.

Det kræver typisk et meget hurtigt/kraftigt kast, at få en overstabil disc til at flyve lige, og derfor anbefaler vi i udgangspunktet ikke nye spillere, børn og ældre at købe meget overstabile discs.

En understabil disc har mere turn, der er større end fade. For eksempel ville en disc med flight ratings 7/5/-3/1 betragtes som understabil.

En nem måde at afgøre, om denne disc er over- eller understabil, er at lægge de sidste to tal sammen, altså -3+1=-2.

Hvis resultatet giver et negativt tal, er discen som hovedregel understabil. Giver det vil discen være neutral.

For nyere spillere kan det være en stor fordel primært at holde sig til understabile discs, da de ganske enkelt er nemmere at få til at flyve langt.

En understabil disc vil nemlig modvirke den naturlige tendens til at flyve mod venstre (ved et baghåndskast for en højrehåndet), som en disc har. Dermed kan den holde sig længere i luften og vil desuden ikke i samme grad fade hårdt til venstre i slutningen af dens svævebane.

En typisk disc vejer mellem 150 og 180 gram, og langt de fleste produceres i 165-175 vægtklassen. Det kan måske lyde fjollet, men selv en forskel på 5 gram kan betyde meget for, hvordan en disc opfører sig i luften.

Jo tungere en disc er, jo sværere er den nemlig at få op i fart og dermed matche discens speed rating.

Derfor vil det for begyndere ofte være en fordel at vælge en disc, som vejer et sted mellem 160 og 170 gram, og gerne i den lavere ende.  

En god hovedregel for nye spillere er, at jo højere speed en disc har, jo lettere skal den være - og omvendt.

Mange discs fås i forskellige plastiktyper, som både har betydning for prisen på discen, men også holdbarheden.

Det billigste plastik kaldes Baseline, og det er samtidig også det mindst holdbare. Baseline plastik tager nemt skade, hvis man uheldigvis skulle ramme et træ, og det kan relativt hurtigt ændre på discens flyveegenskaber, så den bliver mere understabil.

De fleste discs bliver også lavet i Premium plastik, der typisk er lidt mere stift og glat, og som er væsentligt mere holdbart. Discs i Premium plastik holder derfor deres flyveegenskaber i længere tid, og de fleste foretrækker deres midranges, fairway driver og distance drivere i denne plasttype, til trods for at de typisk er dyrere.

Plastiktypen i sig selv kan også have betydning for en discs flyveegenskaber. Altså kan den
samme type disc flyve forskelligt, alt afhængigt af hvilken plasttype, den er produceret i. Det er dog typisk nogle mere subtile forskelle, som en ny spiller næppe vil bemærke.

Valg af discs

Hvis du stadigvæk er i tvivl om, hvilken disc golf disc, der passer til dit niveau, eller savner specifikke forslag til discs, der passer til nye spillere, så følg linket herunder til vores FAQ omkring de forskellige disc typer og deres fordele og ulemper.